Nhiều Trường đại học đua mở ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

Nhiều trường đại học mở các ngành được dự báo rất ‘hot’ trong thời đại công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến mở đến 6 ngành mới, trong đó đáng chú ý là ngành khoa học dữ liệu.

Xem thêm >> Làm bằng đại học giá rẻ toàn quốc

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng dự kiến tuyển sinh ngành khoa học dữ liệu trong kinh doanh trong năm 2020.

Trước đó, một số trường đại học đã tuyển sinh ngành này như Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), một số trường khu vực phía Bắc, Đại học Đà Nẵng.

Ngành khoa học dữ liệu trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn, kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin.

Ngoài ra, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích, tối ưu và thiết kế các hệ thống thông tin thông qua việc phân tích dữ liệu lớn.

Sinh viên cũng có khả năng thiết kế, phát triển và tích hợp hệ thống thông tin cho các ứng dụng kỹ thuật liên quan đến phân tích dữ liệu lớn, có khả năng giải quyết các vấn đề liên ngành về kỹ thuật, xã hội, chính trị và kinh tế.

Một ngành khác cũng được nhiều trường chú ý là trí tuệ nhân tạo. Một số trường mở riêng ngành trí tuệ nhân tạo hoặc ghép chung với ngành khoa học dữ liệu.

Năm 2019, lần đầu tiên tại Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT tuyển sinh ngành trí tuệ nhân tạo. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng đã tuyển sinh ngành robot và trí tuệ nhân tạo trong năm 2019. Điểm chuẩn những ngành này ở các trường đều rất cao.

Năm 2020, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến tuyển sinh hai ngành mới là IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng, khoa học dữ liệu. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng dự kiến tuyển sinh ngành trí tuệ nhân tạo trong kỳ tuyển sinh năm tới.

Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người.

Sinh viên ngành trí tuệ nhân tạo sẽ được nghiên cứu và thực tập các hướng chuyên sâu trong chuyên ngành khoa học máy tính thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như hệ chuyên gia, tương tác người – máy và ứng dụng trong các môi trường như hệ đa phương tiện, xử lý hình ảnh – âm thanh, phân tích dữ liệu lớn…