Sinh viên trường Y trong giờ thực hành Ảnh: Như Hùng

Sinh viên trường Y  trong giờ thực hành   Ảnh: Như Hùng

Sinh viên trường Y trong giờ thực hành Ảnh: Như Hùng